IPS geïntegreerd in uw project: van alle kanten bekeken

CONSUI Ltd is een internationaal bedrijf van software architecten en ontwerpers die gespecialiseerd zijn in een breed scala aan commerciële, residentiële en publieke sector projecten.

Bij CONSUI Ltd. begrijpen we dat een project alleen succesvol kan zijn als de doelstellingen en de verwachtingen al in een vroeg stadium duidelijk zijn. Alle aspecten die van invloed kunnen zijn op het geplande tijdsbestek of het voorziene budget voor het project  worden in rekening gebracht en continu bewaakt gedurende de hele looptijd van het project.

Wij hebben zelfs de expertise om u te adviseren bij alle juridische of financiële kwesties met betrekking tot het gebruik van een IPS binnen uw gebouw of infrastructuur.

Wettelijk kader

Bij CONSUI Ltd. begrijpen we dat elke activiteit binnen een complex gebouw die mensen en technologie betreft, moet worden uitgevoerd met respect voor het bestaande juridische kader. Wij hebben de expertise in huis om onze oplossingen aan de omstandigheden aan te passen en de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit contracten met uw leveranciers of aan u opgelegd door een overheidsinstelling te interpreteren. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van juridische documenten, mocht daar behoefte aan zijn.

Change management

Het installeren van IPS in uw gebouw vereist een effectief change management. We zijn klaar voor de uitdaging!

Hoewel IPS eigenlijk alleen maar voordelen oplevert, is de weerstand tegen verandering een factor om rekening mee te houden bij de installatie van IPS binnen uw gebouw. Gebruikers moeten worden overgehaald om gebruik te maken van alle mogelijkheden van het systeem, ze zullen moeten wennen aan het inloggen, ze zullen moeten accepteren dat hun gedrag wordt gemonitord en zullen wellicht tijdens een intitiële fase worden geconfronteerd met kleine ongemakken.

Bij CONSUI Ltd., maken we een succes van de implementatie. Wij zorgen voor de communicatie met en de opleiding van uw klanten, maar ook van het personeel in de marketing en de verkoopafdeling en van het personeel dat verantwoordelijk is voor de veiligheid binnen uw onderneming of instelling.

Risicobeheer

Bij CONSUI Ltd evalueren we alle risico’s die horen bij de uitvoering van een Binnenhuis (indoor) Positioning System vanaf de vroegste stadia van uw project, en monitoren we de evolutie van deze risico’s continu in alle fasen van de uitvoering. CONSUI Ltd. stelt vanaf het begin maatregelen voor om de risico’s te beperken, d.w.z. de kans van voorkomen te verkleinen en de gevolgen te beperken wanneer het risico zich zou concretiseren.

Koopproces

CONSUI Ltd. gelooft in U en Uw project. Wij bieden onze applicatie aan als Software as a Service (SAAS).

Het IPS-systeem wordt aangeboden als een SaaS-oplossing. Software als een service. “Gezien de voordelen voor de klanten zal het marktaandeel van software-applicaties die gebruik maken van SaaS-oplossingen alleen maar toenemen”, volgens de Nederlandse Rabobank, zoals beschreven in haar definitieve 2015 ICT-rapport, bevestigd door PriceWaterhouseCoopers.

Het verschilt met het in licentie geven van ‘on premise’ software bestaat hierin dat de software draait op een externe locatie en niet op de site. Als facilitymanager, betaalt u slechts een klein bedrag per gebruiker die daadwerkelijk gebruik maakt van de software.

Kosten in verband met het onderzoek, de productie en de installatie van de iBeacons en andere hardware worden afzonderlijk in rekening gebracht. Deze hardware zal na betaling uw eigendom worden. Reiskosten en kosten voor accommodatie van het team van softwareontwikkelaars en ingenieurs zullen ook afzonderlijk worden aangerekend.

De voordelen van de Software as a Service formule voor het Consui Binnenhuis (indoor) Positioning System of IPS zijn talrijk. Volgens onze analisten kunnen de voordelen van SAAS omschreven worden als volgt:

  1. minder of geen investeringen bij ingebruikname van de software.
  2. periodiek gebruik door middel van een abonnement dat gemakkelijk kan worden beëindigd.
  3. SaaS oplossingen zijn schaalbaar, waardoor de kosten flexibel de behoeften van de gebruiker kunnen volgen.
  4. de klant hoeft niet te worden betrokken bij het beheer van de software en de infrastructuur die de software draait.
  5. Lagere kosten omdat er minder personeel en apparatuur nodig is.
  6. Softwareleveranciers blijven betrokken bij het bedrijf van hun klanten en streven voortdurend naar verdere optimalisatie van het systeem, zodat het aantal vertrekkende klanten zo laag mogelijk blijft. Dit maakt de software toekomst-proof.